UWV: Banengroei daalt in 2023 en 2024

Marco Hendrikse 19 juni 2023 3 min
Categorie: Arbeidsmarkt

In 2022 ontstond een recordaantal vacatures. Nu de economie iets afkoelt verwacht UWV minder banengroei voor 2023 en 2024. Maar de arbeidsmarkt blijft (zeer) krap.

1,6 miljoen nieuwe vacatures

Volgens het CBS ontstonden in 2022 1,6 miljoen nieuwe vacatures. Een recordaantal. Het aantal nieuwe vacatures nam voor alle beroepsgroepen toe. In bedrijfseconomische en administratieve beroepen was de meeste extra vraag naar nieuwe mensen. Ook in dienstverlenende beroepen, met name de horeca, nam het aantal nieuwe vacatures sterk toe.

Minder banengroei

Of volgend jaar weer een recordaantal nieuwe vacatures wordt gemeld is echter zeer de vraag. Het UWV stelt in haar nieuwste prognoses dat de banengroei in 2023 en 2024 minder zal zijn. Let wel, banengroei. Het aantal banen groeit dus nog steeds, maar minder hard dan de afgelopen twee jaar. De arbeidsmarkt blijft dus, zo waarschuwt UWV, krap.

Uitzendbranche uitzondering

In vrijwel alle sectoren lag het aantal banen boven het niveau van 2019. Met dat jaar wordt vergeleken omdat dat het laatste jaar voor de coronapandemie was. Er is een uitzondering: de uitzendbranche. Vanzelfsprekend daalde het aantal banen hier tijdens de coronapandemie. Maar juist door de krappe arbeidsmarkt is de sector nog niet terug op het oude niveau van 2019.

Komende twee jaar 226.000 banen erbij

UWV verwacht dat het aantal banen in 2023 met 1,4% toeneemt. Het gaat dan om 165.000 banen voor werknemers en zelfstandigen. In 2024 is de groei lager. Dan groeit het aantal banen met 61.000 (0,5%).

Aantal vacatures daalt

Het record van 1,6 miljoen nieuwe vacatures in 2022 gaat voorlopig niet gebroken worden volgens UWV. In 2023 voorspelt UWV een kleine 1,5 miljoen nieuwe vacatures (een afname van 119.000). En ook voor 2024 wordt een kleine afname verwacht van 43.000 vacatures. Dat betekent dat nog altijd ruim 1,4 miljoen nieuwe vacatures zullen ontstaan. Dat is meer dan in 2019.

Tip! Lees ook: Vijf handige bronnen voor actuele arbeidsmarktinformatie

Detailhandel, zorg en horeca

UWV verwacht de hoogste aantallen nieuwe vacatures in de detailhandel (240.000), zorg en welzijn (217.000) en horeca (115.000). Vooral in de detailhandel en in de horeca werken veel jongeren in bijbanen. Daar is het verloop hoger, met als gevolg dat steeds nieuwe vacatures ontstaan. De sector zorg en welzijn is een hele grote sector, waarin ruim 1,5 miljoen mensen werkzaam zijn. Het aantal werknemers in de zorg en welzijn nam in 2022 voor het zesde jaar op rij toe. Er kwamen 175 duizend nieuwe mensen werken. De uitstroom van werknemers uit de sector zorg en welzijn is sinds 2016 lager dan de instroom.

Ontwikkeling aantal banen naar sector

Regionale verschillen

De situatie verschilt van regio tot regio. UWV heeft voor alle 35 arbeidsmarktregio’s prognoses laten maken van de ontwikkeling van het aantal banen. Zo wordt voor bijvoorbeeld de regio Amersfoort in de jaren 2023 en 2024 een groei van het aantal banen van 3.800 voorzien. Daarmee komt het totaal aantal banen in deze regio uit op 182.200. Deze groei wordt echter vooral in 2023 gerealiseerd.

De regionale prognoses vind je onderaan deze pagina.

Kansen

Voor de flexbranche blijven er dus veel kansen voor het vervullen van vacatures en het voorzien van inleners van uitzendkrachten of gedetacheerden. Uiteraard betekent dit qua werving alle zeilen bijzetten en goed aansluiten bij de wensen van (potentiële) uitzendkrachten en gedetacheerden. Regionaal zijn er grote verschillen. Ook daar kan op ingespeeld worden.

 

>