Tegemoetkoming LIV vervalt, LKV aangepast

Marco Hendrikse 30 juni 2023 1 min
Categorie: Wet & Regelgeving

De Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) is ingegaan op 1 januari 2017. De wet regelt een tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers als zij mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt in dienst nemen, zoals ouderen, jongeren of arbeidsgehandicapten. In de WtL zijn drie regelingen opgenomen: het loonkostenvoordeel (LKV), het lage-inkomensvoordeel (LIV) en het jeugd-LIV.

Destijds publiceerde UWV op flexmarkt.nl een artikel om uit te leggen dat deze regelingen ook interessant zijn voor intermediairs. Het kabinet heeft echter besloten om deze tegemoetkomingen te wijzigen en uiteindelijk (deels) te laten vervallen). Voor (sommige) flexorganisaties heeft dit zeker gevolgen.

Lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het lage-inkomstensvoordeel (LIV) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Het gaat om medewerkers die minimaal 100% en maximaal 125% van het minimum uurloon verdienen. Vanaf 2024 vervalt het LIV voor medewerkers die meer dan 116% van het minimum uurloon verdienen. Vanaf 2025 wordt de hele regeling afgeschaft.

Loonkostenvoordeel (LKV)

Het loonkostenvoordeel (LKV) is een tegemoetkoming voor werkgevers die oudere werknemers (56 jaar of ouder) en arbeidsgehandicapten in dienst nemen.

Per 2026 vervalt deze regeling voor medewerkers die 56 jaar of ouder zijn en vóór indiensttreding een uitkering van UWV kregen of een vergelijkbare uitkering uit een ander EU-land. Deze tegemoetkoming blijkt niet doelmatig. Dit loonkostenvoordeel draagt volgens onderzoek niet of nauwelijks bij aan een toename in het aannamebeleid van oudere medewerkers.

>