Hoe kunnen we helpen?

LIV (Lage InkomensVoordeel)

Betekenis van Lage InkomensVoordeel

Het LIV is een subsidie voor werkgevers in de vorm van een jaarlijkse tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers met een laag loon. Dit kan oplopen tot € 960 per werknemer per jaar (2023). Het LIV hoef je niet aan te vragen, maar wordt door het UWV berekend op basis van de loonaangifte voor werknemers.

Door de subsidie dalen de loonkosten voor de werkgever. De kans op werk voor deze werknemers neemt dan toe. Het recht op en de hoogte van het LIV wordt vastgesteld in het jaar na het kalenderjaar waarover het LIV wordt berekend.

Het LIV is ingegaan op 1 januari 2017. De regeling is onderdeel van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) en wordt geleidelijk aan afgebouwd. Vanaf 2025 wordt de hele regeling afgeschaft.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Subsidiemogelijkheden | UWV | WTL

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>