Steeds meer inzet van kennismigranten

Mandy Bakker 8 april 2023 2 min
Categorie: Arbeidsmigranten

Hoe ga je om met een moeilijk vervulbare vacature? Door een schrijnend tekort aan geschikt talent kijken steeds meer werkgevers naar een andere oplossing. Dan kijk je bijvoorbeeld naar kenniswerkers uit het buitenland. Ze beschikken over de juiste kennis en zijn tegen goede arbeidsvoorwaarden bereid om in Nederland te werken.

Wat is de stand van zaken rondom kennismigranten? Hoeveel aanvragen doen werkgevers jaarlijks? Is dit ook een oplossing voor de krapte op de arbeidsmarkt? Je leest het in dit artikel.

Kennismigranten voor moeilijk vervulbare vacatures

Steeds meer kennismigranten worden ingezet voor functies in de ICT, zorg of het onderwijs. ‘’Denk aan hoogopgeleide immigranten in de positie van docent, arts of een (wetenschappelijk) onderzoeker’’, volgens de Rijksoverheid.

Kennismigranten haalt men weleens door elkaar met de totale groep aan (arbeids)migranten. Het kenmerkende verschil is dat kennismigranten vanwege hun expertise vaak meer verdienen. Dat zie je ook terug in de minimum normbedragen die de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) stelt voor kennismigranten.

Groei verdubbeld

Hoe staat het met de groei van kennismigranten? De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) behandelt alle asielaanvragen. Vorig jaar kreeg de IND 48.000 asielaanvragen binnen. Dat waren er veel meer dan verwacht, aangezien ze de capaciteit hadden om rond de 22.000 aanvragen te verwerken. Uiteindelijk konden ze 24.000 asielaanvragen behandelen.

Opvallend is dat door de arbeidsmarktkrapte het aantal kennismigranten is verdubbeld in twee jaar tijd. In 2022 deden circa 33.000 organisaties en instellingen in Nederland een aanvraag voor de inzet van kennismigranten. Ook gaf de Immigratie- en Naturalisatiedienst aan 67.900 Oekraïense vluchtelingen een bewijs van verblijf. De inzet van kennismigranten wordt steeds groter.

Bron: Immigratie- en Naturalisatiedienst 2022

Vrije toegang van kennismigranten

Een kanttekening daarbij is dat het aantal kennismigranten in Nederland vermoedelijk flink hoger ligt. Want kennismigranten afkomstig uit de Europese Unie, Zwitserland, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland hebben geen visum, verblijfs- en/of werkvergunning nodig. Ook uit de voorlopige cijfers van het CBS zien we een groei in aanvragen.

Bron: CBS

Herkomst

Waar komen de meeste kennismigranten vandaan? In 2021 kwamen de meeste kennismigranten uit India. Volgens de cijfers van het CBS zit er ook een groei in de aanvragen vanuit Turkije en China als herkomstland. Daarvan maakt het merendeel gebruik van de kennismigrantenregeling van de IND. In de ICT-sector en voor wetenschappers gelden aparte regelingen.

Uit de laatste jaarcijfers (2022) van de IND blijkt dat het afgelopen jaar ook veel kennismigranten uit Rusland komen.

Denken in mogelijkheden

De inzet van kennismigranten wordt dus steeds populairder voor werkgevers in Nederland. Ook blijkt uit onderzoek dat 80% van de kennismigranten de intentie heeft om voor een langere termijn in Nederland te werken en wonen. Vrijwel de meeste kennismigranten doen ook een aanvraag voor hun gezin. De motieven voor aanvragen zijn verdeeld in ‘kennis & talent’, ‘familie & gezin’, studenten of arbeidsmigranten.

Tip! Lees ook: 5 tips voor een soepele onboarding van kennismigranten

>