Wat is een kennismigrant?

Marco Hendrikse 20 april 2023 3 min
Categorie: Arbeidsmigranten

In Nederland werkt een groeiend aantal kennismigranten. Mede onder invloed van een krappe arbeidsmarkt en een gebrek aan specialisten zoeken organisaties steeds vaker hun heil buiten de EU om openstaande vacatures te vervullen. Maar wat is nu een kennismigrant? En voor welke verschillende functies worden kennismigranten met name ingezet?

Definitie kennismigrant

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert voor kennismigranten de volgende definitie: Kennismigranten zijn hoogopgeleide vreemdelingen die een arbeidsovereenkomst bij een Nederlands bedrijf hebben, en daarbij een bepaald minimum brutosalaris verdienen dat gekoppeld is aan een leeftijdscategorie.

De Rijksoverheid stelt dat een kennismigrant een hoog opgeleide immigrant is, “bijvoorbeeld een (gast)docent, een (wetenschappelijk) onderzoeker of een arts in opleiding.”

Minimum brutosalaris

Om als kennismigrant in Nederland te mogen werken moet deze migrant een salaris verdienen van minimaal het wettelijk vastgelegde brutosalaris voor kennismigranten. De IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst), dat aanvragen voor een verblijfsvergunning voor een kennismigrant behandelt, hanteert hiervoor de volgende normbedragen (voor 2023). Deze normbedragen worden jaarlijks geïndexeerd:

Normbedragen kennismigranten

Bron: ind.nl (april 2023)

Voor de bepaling van het brutosalaris mag de vakantietoeslag niet meegerekend worden. Onkostenvergoeding en een 13e maand mogen wel meegerekend worden. Een dertiende maand moet dan wel maandelijks in 12 gelijke delen betaald worden.

Bij het verlaagd salariscriterium gaat het veelal om kennismigranten die een verblijfsvergunning hebben voor het zoekjaar hoogopgeleiden. Dit zijn vaak buitenlandse studenten die hun studie in Nederland afgerond hebben en hier op zoek gaan naar werk.

Kenmerken kennismigranten

  • Kennismigranten zijn vooral in de zakelijke dienstverlening en ICT werkzaam.
  • Het gemiddelde bruto inkomen van kennismigranten op jaarbasis ligt rond de € 68.000.
  • Na drie jaar is nog driekwart van de kennismigranten in Nederland werkzaam. Liefst 80% van de kennismigranten heeft de intentie om langdurig te blijven wonen en werken in Nederland.
  • Kennismigranten wonen vaak (na verloop van tijd) in een koopwoning.

Functies die door kennismigranten vervuld worden

Kennismigranten worden naar Nederland gehaald voor specialistische functies waarvoor geen geschikte kandidaten in Nederland of de Europese Unie beschikbaar zijn. Dit kunnen verschillende beroepen zijn, maar over het algemeen zijn het functies waarvoor een hoog niveau van kennis en expertise vereist is. Voorbeelden van functies waarin kennismigranten vaak werkzaam zijn:

  • IT-specialisten, zoals softwareontwikkelaars, netwerkbeheerders, data scientists en cybersecurity experts.
  • Technici en ingenieurs, zoals elektrotechnici, bouwkundig ingenieurs, werktuigbouwkundigen en chemisch technologen.
  • Wetenschappers, zoals professoren, onderzoekers en promovendi, werkzaam aan universiteiten en onderzoeksinstellingen.
  • Medische professionals, zoals artsen, specialisten, en onderzoekers op het gebied van geneeskunde.
  • Creatieve professionals, zoals designers, architecten en art directors.
  • Financiële specialisten, zoals actuariële professionals en risk managers.

Loyale medewerkers

Het inzetten van kennismigranten is een goed alternatief als je geen geschikte medewerkers (meer) kunt vinden in Nederland of de EU. Als kennismigranten goed opgevangen worden als ze naar Nederland komen, heb je er trouwe medewerkers bij.

Actualiteitenochtend kennismigranten

Op 12 oktober organiseren we een Actualiteitenochtend over het werven en onboarden van kennismigranten. Ook de wet- en regelgeving die komt kijken bij het naar Nederland halen van kennismigranten komt aan de orde. Dus wil je in een ochtend helemaal bijgepraat worden over het inzetten van kennismigranten, schrijf je dan in voor de online Actualiteitenochtend Kennismigranten.

>