STAP komt eraan: subsidie voor opleiding en ontwikkeling

Marco Hendrikse 13 april 2021 2 min
Categorieën: Subsidie, Opleiding & Ontwikkeling

Reeds in 2019 besloot het kabinet het STAP-budget in te voeren. STAP staat voor STimulans ArbeidsmarktPositie. Per 1 maart 2022 kan er dan eindelijk ook daadwerkelijk van deze subsidie gebruik gemaakt gaan worden. Wat is STAP precies en hoe kun je er gebruik van maken?

Per 2022 STAP-subsidie ingevoerd

In het najaar van 2019 stuurde minister Koolmees de concept STAP-regeling naar de Tweede Kamer. Deze subsidieregeling zou per 2021 ingevoerd worden en moet de fiscale aftrekregeling van scholingskosten vervangen. Om verschillende redenen werd de invoering van de regeling uitgesteld. Per 1 maart 2022 lijkt de STAP-regeling nu definitief ingevoerd te worden. Begin april 2021 stuurde demissionair minister Koolmees van SZW de aangepaste concept-subsidieregeling STAP-budget naar Tweede Kamer.

Leven Lang Ontwikkelen

Het kabinet zet in op een Leven Lang Ontwikkelen. Dat is noodzakelijk gezien alle snelle veranderingen die steeds andere eisen aan medewerkers stellen. Medewerkers kunnen zich op vele manieren ontwikkelen, maar formele scholing hoort daar natuurlijk ook bij. Tot nu toe waren scholingskosten een aftrekpost voor de inkomstenbelasting. Daar komt met de STAP, een subsidie, een einde aan.

Lees ook: In opkomst: Focus op een Leven Lang Ontwikkelen

Maximaal €1000 subsidie per persoon

Jaarlijks wordt in totaal structureel €218 miljoen beschikbaar gesteld voor de STAP-regeling. Iedereen in Nederland boven de 18 jaar met binding met de arbeidsmarkt komt in aanmerking voor de subsidie. Mits er geen andere financieringsmogelijkheden zijn, zoals studiefinanciering. Iedereen kan maximaal €1000 (inclusief btw) subsidie krijgen. Je mag een duurdere opleiding uitkiezen, maar dan betaal je de rest zelf (of je werkgever). Dat betekent dat jaarlijks ruim 200.000 Nederlanders een beroep kunnen doen op de subsidie. Overigens lijkt dit een aanzienlijk aantal, maar voor de subsidie komen circa 9,4 miljoen mensen in aanmerking. En er geldt op = op. Dus als deze subsidiepot leeg is, kan er geen aanvraag meer worden ingediend. Iedereen die voor de subsidie in aanmerking wil komen kan een aanvraag doen bij het UWV. Er komen verschillende inschrijftijdvakken.

Lees ook: Een Leven Lang Ontwikkelen in de uitzendbranche. Edith Reis van Unique bewijst dat het kan

STAP Online Opleidingsgids

Verschillende partijen zijn nu bezig met het ontsluiten van het opleidings- en trainingsaanbod in Nederland. Immers, subsidieaanvragers moeten natuurlijk wel kunnen zien welke opleidingen en trainingen er allemaal zijn in Nederland die in aanmerking komen voor de subsidie. Een van die partijen is de branchevereniging van private opleiders, de NRTO. Zij gaat een online opleidingsgids opzetten waarin de bij de NRTO aangesloten opleiders trainingen en opleidingen presenteren. Ook NRTO-lid artra neemt deel aan deze Opleidingsgids.

DE NRTO is bezig met het opzetten van een STAP Opleidingsgids

Voor STAP zelf wordt een scholingsregister opgezet door DUO. Dit register is vanaf maart 2022 te raadplegen.

>