SNCU erkent SEU-examen Backofficeprofessional

19 mei 2020 1 min
Categorie: SEU

De SNCU is per 1 januari 2020 gestopt met de inspecteursopleiding. De certificering is overgedragen aan de Stichting Examens Uitzendbranche (SEU). Dat betekent dat het SEU-diploma Backofficeprofessional verplicht gesteld wordt voor nieuwe cao-inspecteurs.

“Sinds we gestart zijn met de inspecteursopleiding is het aanbod van backofficeopleidingen toegenomen en verbeterd. Daarnaast is in 2018 het SEU-examen Backofficeprofessional ingevoerd. Hiermee is de onafhankelijke certificering geborgd”, vertelt Jaap Buis, directeur van de SNCU. “De kwaliteit van het aanbod is zo hoog, dat er geen noodzaak meer is om een eigen opleiding en examen te organiseren.”

Wat betekent dit voor backofficemedewerkers?

De afgelopen jaren hebben veel backofficemedewerkers de SNCU-opleiding gevolgd, om zich goed voor te bereiden op de inspectie. Het SEU-examen Backofficeprofessional vormt een goede voorbereiding op de inspectie. In dit examen wordt voldoende kennis getoetst over cao en wet- en regelgeving voor medewerkers die zich bezighouden met contract- of salarisadministratie, werkgeverschap en/of toepassing (inleners-)cao. De parate kennis blijkt in de dagelijkse praktijk heel waardevol. Deelnemers geven aan dat zij de wet- en regelgeving makkelijker kunnen toepassen. Daarnaast ontstaat er meer begrip voor dilemma’s en vragen van collega’s, wat de onderlinge samenwerking ten goede komt.

Wat betekent dit voor inspecteurs?

Om de kwaliteit van inspecteurs blijvend te borgen wordt het SEU-diploma Backofficeprofessional voor hen verplicht. Daarnaast organiseert de SNCU jaarlijks een verplichte inspecteursdag.

Meer informatie over het examen vind je op de website van SEU.

>