SER: aandacht loopbaanontwikkeling belangrijk voor instroom én behoud

Marco Hendrikse 20 juni 2022 2 min
Categorieën: Loopbaan, Opleiding & Ontwikkeling

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft een advies uitgebracht om de arbeidsmarktproblemen in maatschappelijke sectoren, zoals zorg, onderwijs, veiligheid, rechtspraak en kinderopvang aan te pakken. Hoewel het uitgangspunt dus maatschappelijke sectoren betreft, zijn de oplossingsrichtingen voor iedere sector in Nederland relevant. Niet in de laatste plaats voor uitzendondernemingen. Zij delen een aantal karakteristieken, bijvoorbeeld nieuwe medewerkers die snel weer weggaan en hoge werkdruk, met de genoemde maatschappelijke sectoren.

In het rapport dat in mei verscheen erkent de SER overigens dat “de krapte niet alleen een urgent probleem is voor de maatschappelijke sectoren, maar ook nijpend is in de private sector.”

Aandacht voor loopbaan en ontwikkeling

De SER constateert dat “mogelijkheden voor loopbaanontwikkeling van groot belang zijn om professionals te motiveren, inzetbaar te houden en te behouden.” “Om medewerkers aan te trekken, te behouden en te motiveren zijn zicht op een mooie loopbaan en ruimte voor opleiding en ontwikkeling zeer belangrijk.” Dit moet niet alleen bij mooie woorden blijven. Goed werkgeverschap vereist dat er ruime ontwikkelmogelijkheden zijn voor medewerkers.

Loopbaanpaden

Uitzendorganisaties doen er goed aan om (mogelijke) loopbaanpaden in kaart te brengen. Door daar reeds bij indiensttreding aandacht aan te besteden weten nieuwe medewerkers welke perspectieven er voor hen zijn. Dit kun je zelfs opnemen in vacatureteksten, zoals softwarebouwer GitLab doet. GitLab realiseert zich dat professionele ontwikkelingsmogelijkheden zeer belangrijk zijn voor medewerkers. In antwoord daarop nemen zij in sommige vacatures een sectie ‘Career Ladder’ op (zie onderstaande afbeelding voor een voorbeeld). Bij de functie Product manager verwijst GitLab  naar de website met alle (theoretische) carrièremogelijkheden.

Loopbaanpad in vacaturetekst

Belang inwerktraject

Overigens pleit de SER er ook voor te werken aan een goede werk-privébalans, én een goed salaris. In aanvulling daarop zijn ruime inwerkmogelijkheden voor starters en coaching bij het begin van de carrière van belang. De SER erkent daarmee het belang van een goede onboarding.

Tip! Lees ook onze Whitepaper De positieve businesscase voor investering in de loopbaanontwikkeling van medewerkers

Diversiteit en inclusie

De SER meent dat maatschappelijke sectoren hun aantrekkingskracht kunnen vergroten door steviger in te zetten op diversiteit en inclusie. Dit geldt uiteraard ook voor andere sectoren, zoals de uitzendbranche. Werkgevers moeten streven naar een bedrijfscultuur waar iedere werknemer zich prettig en gewaardeerd voelt ongeacht etnische achtergrond, cultuur of religie. Dit heeft een positieve uitstraling naar de buitenwereld (arbeidsmarkt) en zorgt ervoor dat makkelijker personeel aangetrokken kan worden. Daarnaast draagt het bij aan de talentontwikkeling en doorstroom(mogelijkheden) van medewerkers.

Later dit jaar komt de SER met een vervolgadvies met meer aandacht voor de praktische doorvertaling van de diverse aanbevelingen. Het is duidelijk dat door je op te stellen als goed werkgever je meer nieuwe medewerkers aantrekt en het verloop terugdringt.

>