Goed nieuws: wederom NRTO-keurmerk toegekend aan artra

Marco Hendrikse 16 december 2022 1 min
Categorie: artra nieuws

Met trots mogen we melden dat de NRTO, de branchevereniging voor opleiders, geconcludeerd heeft dat artra nog steeds voldoet aan de vereisten voor het NRTO-keurmerk! We ontvingen na een audit een bevestiging herregistratie 2022.

Wat doet de NRTO?

De NRTO behartigt de belangen van (private) opleiders in Den Haag en is gesprekspartner van ministeries, leden van de Tweede Kamer, koepels van het publiek onderwijs, sociale partners en maatschappelijke organisaties als de SER en de Stichting van de Arbeid. Uiteraard is ook kwaliteitsbevordering en kwaliteitsbewaking een belangrijke taak van de NRTO. De NRTO toetst dus regelmatig of leden nog aan de eisen van het keurmerk voldoen. NRTO-leden zijn transparant over producten en diensten, streven naar tevreden klanten, zetten deskundige trainers in en bieden kwalitatief goede producten.

DE NRTO is bezig met het opzetten van een STAP Opleidingsgids

In onderstaande video van driekwart minuut kun je zien wat de NRTO is en waar zij voor staat: Betrouwbare en deskundige leden. Dus zijn wij trots dat wij aan de vereisten van het NRTO-keurmerk voldoen!

NRTO Keurmerk op Vimeo.

>