De functies van de toekomst die grensoverschrijdend gedrag moeten tegengaan

Marco Hendrikse 27 februari 2020 4 min
Categorie: Grensoverschrijdend gedrag

Ongewenst gedrag, grensoverschrijdend gedrag. Het is schering en inslag. Wie een week het nieuws volgt struikelt erover. Harvey Weinstein schuldig bevonden aan aanranding en verkrachting, tenor Placido Domingo die zijn excuses aanbiedt voor ongepast gedrag, voetbalclub FC Den Bosch bestraft voor racistisch gedrag supporters, #metoo gedrag dat niet tot ontslag leidt, een verkoopafdeling die op alle fronten over de schreef gaat, nog steeds een groot salarisgat tussen mannen en vrouwen. Enzovoort.

Het wordt tijd dat al dit ongepaste gedrag uitgebannen wordt. De cultuur moet veranderen. We moeten ons bewuster zijn van vooroordelen en ongepast gedrag. En wat die vooroordelen en dat ongepaste gedrag doen met anderen. Ook de voortschrijdende techniek en de toekomstige inrichting van organisaties bieden hoop. Zo komen er functies aan die ongewenst en grensoverschrijdend gedrag moeten aanpakken en (vooral) voorkomen. Even geduld is wel gewenst….

Beroepen van de toekomst

In het onderzoeksproject ‘100 Jobs of the Future’ worden de beroepen van de toekomst in kaart gebracht. Dit doen de onderzoekers door te kijken naar wereldwijde trends, die vooral door grote veranderingen worden ingegeven. Denk aan wetenschappelijke innovatie, disruptie, klimaatverandering, globalisering en veranderingen in de bevolkingssamenstelling.

Sprinkhanenkweker

Dit levert beroepen op als Sprinkhanenkweker (gezond en proteïnerijk voedsel), Luchtverkeersleider droneverkeer, 100-jarigen adviseur en de Blockchain talent analist. En jawel, deze laatste is de recruiter van de toekomst. Deze analist kijkt welke capaciteiten een toekomstige medewerker nodig heeft voor het vervullen van een functie en gaat dan met behulp van algoritmes en search bots op zoek naar de juiste persoon.

Toekomstige functies voor tegengaan grensoverschrijdend gedrag

Het vervolg van dit artikel gaat over functies van de toekomst die grensoverschrijdend gedrag moeten tegengaan.

Hoofd ethisch handelen

Een belangrijke rol bij het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag zal in de toekomst weggelegd zijn voor de Chief ethics officer, zeg maar het Hoofd ethisch handelen. Deze functionaris ziet erop toe dat organisaties zich maatschappelijk verantwoord gedragen. Bovendien moet deze persoon ervoor zorgen dat de organisatie sociaal inclusief is en handelt. Deze functionaris moet diversiteit bevorderen en alle vormen van discriminatie tegengaan. Daartoe, zo staat bij de beschrijving van de functie, moet deze persoon ook verregaand inzicht hebben in artificiële intelligentie. Dit om te voorkomen dat bijvoorbeeld vooroordelen in algoritmes worden opgenomen waardoor bepaalde groepen mensen worden uitgesloten of achtergesteld.

Een recent voorbeeld daarvan is Amazon dat haar selectie van nieuwe medewerkers aan een algoritme overliet. Dit algoritme was echter ‘gevoed’ met historische data. Het gevolg was dat het algoritme vooral mannen selecteerde en vrouwen vrijwel geen kans maakten om uitgenodigd te worden voor een sollicitatiegesprek. Uiteraard is Amazon, na ontdekking van deze fout, meteen gestopt met het inzetten van dit algoritme bij de selectie.

Het hoofd ethisch handelen is de meest duidelijke functie op het gebied van het tegengaan van ongewenst gedrag, zoals discriminatie, agressie en seksuele intimidatie. Er zijn echter meer functies van de toekomst die hierbij een rol kunnen spelen.

Cross-culturele facilitator

Zo zou de cross-culturele facilitator een belangrijke rol kunnen spelen bij het tegengaan van discriminatie en pesten op de werkvloer. Cross-culturele facilitators zijn experts die diepgaande kennis hebben van mensen van verschillende culturen en met verschillende achtergronden. Zij zorgen voor verbinding tussen mensen tijdens onderhandelingen en in projecten. Om voor deze functie in aanmerking te komen is kennis van en het erkennen van het belang van diversiteit en inclusie noodzakelijk. Deze functionaris moet empathisch zijn, gericht op het oplossen van problemen en cultureel sensitief.

Voorspeller toekomstig gedrag

Wie de film Minority Report, met Tom Cruise in de hoofdrol, wel eens gezien heeft zal bij de volgende functie – die van Voorspeller van toekomstig gedrag – een beeld hebben. Deze ‘Voorspeller’ gaat op basis van enorme hoeveelheden data over gedragingen van personen (denk aan alle online sporen die je online, bijvoorbeeld via social media en webshops, achterlaat) naar patronen. Op basis daarvan zou dan bijvoorbeeld je koop- of stemgedrag voorspeld kunnen worden. Maar ook of je de neiging hebt om je crimineel te gedragen of grensoverschrijdend gedrag te vertonen. En dat kan dan in de kiem gesmoord worden.

Een gedragsanalist moet niet alleen goed kunnen omgaan met data, maar ook inzicht hebben in menselijk gedrag.

Met deze functies van de toekomst ban je wellicht grensoverschrijdend gedrag nog steeds niet helemaal uit. Echter, als deze functies juist worden ingevuld zullen pesten, discriminatie, agressie op de werkvloer en seksuele intimidatie in de toekomst hopelijk een stuk minder voorkomen.

Omdat het nog wel even wachten is totdat deze functies gemeengoed zijn, is het goed om nu al zelf met het omgaan met grensoverschrijdend gedrag aan de slag te gaan. Volg onze e-learnings over omgaan met discriminatiepesten en agressie.

Grensoverschrijdend gedrag

Lees meer over de trainingen die artra heeft omtrent grensoverschrijdend gedrag.

lees meer

>