De 6 voorwaarden voor een veilig leerklimaat

Marco Hendrikse 15 mei 2023 3 min
Categorie: Opleiding & Ontwikkeling

Uiteraard wil je als (uitzend)organisatie een veilig leerklimaat bieden voor je medewerkers. Immers, je wilt dat hun kennis up-to-date blijft, dat ze met nieuwe ideeën komen en dat ze nieuwe vaardigheden leren. Medewerkers moeten zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden en zich kunnen ontwikkelen, zodat zij loopbaanstappen kunnen zetten. Daartoe is een veilig leerklimaat noodzakelijk.

Wat is een veilig leerklimaat?

Een veilig leerklimaat binnen organisaties is een omgeving waarin medewerkers zich comfortabel, ondersteund en gestimuleerd voelen om te leren, nieuwe vaardigheden te ontwikkelen en te groeien in hun werk. Dat betekent dat ze zelfvertrouwen hebben en gecalculeerde risico’s durven nemen. Medewerkers mogen fouten maken en er is ruimte voor de eigen inbreng van medewerkers.

Voorwaarden veilig leerklimaat

Als werkgever is het belangrijk dat je een veilig leerklimaat creëert en handhaaft. Hoe doe je dat? Aan welke voorwaarden moet je dan voldoen? Hieronder worden 6 voorwaarden voor het bevorderen van een veilig leerklimaat besproken.

  1. Bevorder vertrouwen: Er moet vertrouwen zijn tussen medewerkers en hun leidinggevenden en tussen collega’s onderling. Medewerkers moeten niet bang zijn om hun mening te geven, met ideeën te komen of anderen van feedback te voorzien. Iedereen mag gezien en gehoord worden. Dit sluit ook aan bij een inclusieve en diverse cultuur. Iedereen mag er zijn, ongeacht kleur, geloof, leeftijd of seksuele voorkeur.
  1. Beperk regels en procedures: Teveel regels en procedures werken belemmerend. Geef medewerkers dus ruimte, daarmee komt energie vrij voor leren en ontwikkelen. En uiteraard is het ook niet bevorderlijk als voor het volgen van een training of opleiding eerst een heel bureaucratisch circus doorlopen moet worden. Door drempels te verlagen stimuleer je (formele) ontwikkeling.
  1. Geef constructieve feedback: Werknemers moeten regelmatig constructieve feedback ontvangen over hun prestaties en ontwikkeling. Deze feedback moet op een respectvolle en opbouwende manier worden gegeven, met de nadruk op groei en verbetering. Af en toe eens een complimentje geven helpt ook. Zeker niet alleen aandacht voor wat fout gaat. Er gaat namelijk over het algemeen veel meer goed. Daar aandacht aan schenken is minstens zo belangrijk.
  1. Maak duidelijk dat fouten maken mag: Van fouten leer je en deze moeten worden gezien als leerkansen. Fouten maken is een natuurlijk onderdeel van het leerproces. In een veilig leerklimaat worden medewerkers aangemoedigd nieuwe dingen uit te proberen en fouten te maken zonder angst voor negatieve gevolgen.
  1. Zorg voor ondersteuning en begeleiding: Medewerkers moeten toegang hebben tot de juiste middelen, tools en training om hun werk op een goede manier te kunnen doen. Daarnaast is het belangrijk dat er voldoende tijd, ondersteuning en begeleiding beschikbaar is, zodat medewerkers zich gesteund voelen in hun leerproces. Dit kan bijvoorbeeld door het introduceren van een buddy-systeem. Dan worden medewerkers aan elkaar gekoppeld om met en van elkaar te leren. Een bijzondere vorm van dit buddysysteem is reverse mentoring. Een jonge(re) en oudere medewerker worden aan elkaar gekoppeld. Jong en oud kunnen zo leren van elkaar. Uiteraard zijn dan de eerder genoemde voorwaarden, zoals het bevorderen van vertrouwen en het geven van constructieve feedback, weer belangrijk.
Een buddysysteem draagt bij aan een veilig leerklimaat

Leren van een buddy

  1. Zorg voor ontwikkelingsmogelijkheden: Benadruk voortdurend dat ontwikkeling van medewerkers echt essentieel is voor het succes van de organisatie. Een veilig leerklimaat omvat dan ook mogelijkheden voor professionele ontwikkeling en groei. Medewerkers moeten continu worden aangemoedigd en gefaciliteerd om nieuwe vaardigheden te leren en hun kennis up-to-date te houden.

Door aan de slag te gaan met de deze voorwaarden creëer je een veilig leerklimaat. En dat is weer belangrijk voor het (toekomstige) succes van de organisatie. Medewerkers die leren en zich ontwikkelen zijn productiever, innovatiever en ze blijven langer. Ook hebben ze minder vaak mentale problemen, omdat ze zelfverzekerder zijn en minder bang zijn om fouten te maken.

>