De 5 skills voor de recruiter die ook in de toekomst waarde toevoegt

Marco Hendrikse 12 mei 2023 4 min
Categorie: Recruitment

Recruitmentgoeroe Kevin Wheeler schreef in opdracht van W&S-bureau Compagnon de whitepaper De futureproof recruiter. Wie Wheeler een beetje kent weet dat deze geen blad voor de mond neemt. Zo hekelt hij de zich niet ontwikkelende recruiter: “Gesprekken gaan nog teveel over welke cijfers je rapporteert en hoe je een sollicitatiegesprek voert, terwijl we kunnen stellen de recruitmentwereld in brand staat.”

Of wat te denken van de skills van recruiters, zoals omgaan met bureaucratie, het screenen en interviewen van kandidaten en helpende skills. Wheeler: “Welke van deze drie competenties echt waarde toevoegt? Geen enkele. Er is er geen een die objectief inzichtelijk maakt welke kwaliteiten de best presterende kandidaten bezitten.” Zo, daar sta je dan met je goeie gedrag. Gelukkig zet Wheeler ook op een rij welke skills je dan wèl moet hebben.

Vijf skills voor de futureproof recruiter

Wheeler somt in de whitepaper de skills op die een futureproof recruiter echt moet hebben. Ze komen hieronder aan de orde. Hij gaat er dan overigens vanuit dat je de basiskills ‘de business kennen’, een goed moreel kompas hebben en sterk zijn in het plannen van je werkzaamheden reeds bezit.

 1. Data-analytische vaardigheden

Uiteraard ontbreekt deze skill niet in het overzicht. Er wordt steeds meer gestuurd op basis van de enorme hoeveelheden data die beschikbaar zijn. Op basis van deze data kunnen beslissingen genomen worden over welke kandidaat aangenomen moet worden, welk recruitmentkanaal het beste ingezet kan worden en waar de recruiter het beste tijd aan kan besteden. Als recruiter moet je dus aan de slag met analytics en tenminste het onderscheid begrijpen tussen verschillende niveaus van analytics:

 • Descriptive (beschrijvende) analytics: Bij beschrijvende analytics worden simpelweg ruwe data samengevoegd tot meer begrijpelijke data. Dan kun je bijvoorbeeld bepaalde trends identificeren. Eigenlijk betreft het hier geen analytics, maar metrics. Een voorbeeld is het verloop- of verzuimcijfer. Op basis van deze cijfers kun je geen beslissing nemen over het beperken van verloop of verzuim. Daar heb je predictive analytics voor nodig.
 • Predictive (voorspellende) analytics: Bij Predictive analytics worden statistische technieken ingezet om data te analyseren met als doel het voorspellen van toekomstige acties en gedragingen. Zo kun je voorspellen wat de gevolgen zijn van een bepaalde verandering?
 • Prescriptive (voorschrijvende) Analytics:  Met presecriptive analytics kunnen aanbevelingen worden gedaan over te ondernemen acties en kan aangegeven worden wat de waarschijnlijke gevolgen van deze acties zullen zijn. Met de prescriptive analysetechnieken worden verschillende richtingen geëxploreerd en worden de meest kansrijke alternatieven aangedragen.

Als recruiter hoef je niet alles zelf uit te voeren, maar je moet er wel over kunnen (mee)praten met specialisten.

 1. Kennis van de arbeidsmarkt

Een recruiter zal om verschillende redenen inzicht willen hebben in de (inter)nationale en regionale arbeidsmarktontwikkelingen. Het is natuurlijk belangrijk om te weten hoe het aanbod van potentiële kandidaten zich ontwikkelt. Moet je heel veel moeite doen om iemand te werven voor een openstaande vacature? Wellicht moet je aan verwachtingsmanagement doen bij de hiring manager of het eisenpakket bijstellen. Waar bevindt jouw doelgroep zich? Waardoor wordt deze getriggerd? Een goede recruiter heeft dit inzichtelijk en kan daardoor efficiënter werven de (interne) klant beter van advies voorzien.

 1. Netwerken

Ook wel: nieuwsgierig zijn. Nieuwsgierig naar wat er speelt in een branche, in een functiegebied. De mens achter ‘de doelgroep’. Veel gesprekken aangaan, veel netwerken. Veel lezen en sparren met specialisten. Niet voor niets is een van de vragen waarop deelnemers aan de verkiezing Meest Invloedrijke Recruiter worden beoordeeld: ‘Wat heb je gedaan om je kennis op peil te brengen en te houden. Die vraag gaat niet alleen over het recruitmentvak an sich, maar zeker ook over de wereld om je heen. De wereld waarin de (potentiële) kandidaat zich begeeft. “Goede recruiters besteden hun tijd binnen én buiten de organisatie en zorgen dat ze mensen kennen op alle niveaus en in alle vakgebieden die interessant kunnen zijn”, aldus Wheeler.

 1. Omgaan met technologie

Naast data kan deze skill natuurlijk niet ontbreken. Met een ATS is vrijwel iedere recruiter wel vertrouwd. Maar, technologische ontwikkelingen staan niet stil. Wie had er een jaar geleden gehoord van ChatGPT? Nu blijkt deze Artificieel Intelligente tool een prima tool voor ondersteuning van het werk van recruiters. En dan zijn er nog vele andere AI-toepassingen die een recruiter kan inzetten. Deze tools kunnen de juiste kandidaten identificeren, screenen en testen. Je kunt daarbij denken aan bijvoorbeeld:

 • Improver.io. : Dit is een extensie van je browser die op LinkedIn automatisch profielen matcht met je vacature(s). Daarnaast geeft de sourcingtool ook de contactgegevens weer.
 • Hunter.io is een tool voor het achterhalen van e-mailadressen.
 • Of wat te denken van Crystal, een digitale communicatiecoach. De tool genereert advies voor het sturen van een bericht aan een kandidaat op basis van de persoonlijkheid van deze kandidaat. Daartoe wordt het LinkedIn-account van de betreffende kandidaat geanalyseerd.

Een paar minute googelen levert nog veel meer suggesties op. Als recruiter moet je natuurlijk wel openstaan voor het gebruik van dergelijke technologie.

Tip! Lees ook: LinkedIn wordt veelvuldig ingezet voor sourcing

 1. Flexibel en veranderbereid

In de evolutietheorie van Darwin draait het om de ‘Survival of the fittest’. Het organisme dat zich het beste aanpast aan de (veranderende) omstandigheden heeft de meeste kans om te overleven en daarmee zijn genen door te geven. Recruiters die zich het beste en het snelste aanpassen aan veranderende omstandigheden komen bovendrijven en zijn futureproof. Dat heeft ook betrekking op de vier hierboven genoemde skills. Wie met data en technologie kan omgaan, goed kan netwerken en zich kan aanpassen aan veranderingen op de arbeidsmarkt, zal succesvol zijn als recruiter.

Wil je dus als recruiter echt waarde toevoegen? Dan zul je met de vijf zojuist genoemde skills aan de slag moeten. Vandaag nog….

Hier kun je de whitepaper van Compagnon downloaden (na achterlating van wat gegevens).

>