Artra strategisch onderwijspartner Register Belastingadviseurs

Denise Brijan 26 juli 2021 3 min
Categorieën: artra nieuws, Klanten

Artra gaat nog intensiever samenwerken met het Register Belastingadviseurs. De beroepsvereniging heeft als doel gesteld dat haar leden niet alleen actuele kennis hebben, maar ook als adviseurs het optimale kunnen bieden aan klanten. Waarom kiest het Register Belastingadviseurs ervoor om nog verder in te zetten op educatie? En hoe ziet onze samenwerking eruit?

Therèse van ’t Westende, algemeen directeur van het Register Belastingadviseurs, legt uit: “Met artra hebben we een partij in huis gehaald die een duidelijke visie heeft op de wijze waarop wij onze leden door middel van vaardighedentrainingen kunnen ondersteunen in hun rol als trusted advisor. Die visie komt tot uitdrukking in het onderwijsaanbod.”

Waarom vindt het Register Belastingadviseurs permanente educatie belangrijk?

Het Register Belastingadviseurs behartigt de belangen van 6.700 leden met een focus op de mkb-adviespraktijk. De Register Belastingadviseur (RB) opereert niet alleen als fiscalist, maar ook als trusted advisor voor mkb-ondernemers, die weet waar hij of zij het over heeft en die waar nodig aanvullende expertise aan kan boren. Therèse: “Binnen de fiscaliteit verandert er bijna wekelijks iets, in wet- en regelgeving of naar aanleiding van jurisprudentie. Als RB geldt dat het essentieel is je vakkennis op peil te houden én optimaal te functioneren als adviseur richting je (mkb-)klanten. Om daar ook als beroepsgroep voor te staan is afgesproken dat onze leden een verplichting hebben als het gaat om permanente educatie. Daarom moeten zij jaarlijks ten minste 40 uur onderwijs volgen.”

Hoe ervaart het Register Belastingadviseurs de samenwerking met artra tot nu toe?

Binnen het PE-aanbod van het Register Belastingadviseurs hebben al jaren niet alleen fiscale cursussen, maar ook vaardigheidstrainingen een plek. Therèse: “Door de samenwerking met artra kunnen we onze leden ondersteunen bij het versterken van competenties die samenhangen met de adviseursrol. Hieronder vallen basistrainingen als schrijfvaardigheden, adviesvaardigheden, onderhandelingstechnieken en commerciële vaardigheden. Maar denk ook aan de, zeker in deze tijd, relevante trainingen als leidinggeven op afstand, portfoliomanagement en online personal branding. De kennis van artra over opleiden en onze kennis over fiscaliteit komen daarnaast samen in een e-learning over gedrags-, beroepsregels en ethiek die we momenteel aan het ontwikkelen zijn. Met het lidmaatschap van onze vereniging conformeren onze leden zich aan het Reglement Beroepsuitoefening. Zaken als vakbekwaamheid, maar ook de eer en waardigheid van het beroep en het tuchtrecht komen hierin aan bod. Met de nieuwe e-learning willen wij onze leden bewust houden van de regels die het lidmaatschap met zich meebrengt.”

Wat wil het Register Belastingadviseurs de komende jaren bereiken?

De beroepsvereniging en haar leden bereiden zich voor op de toekomst. De basis hiervoor is gelegd in het ‘Strategisch plan 2019-2023’. Therèse: “Concreet betekent dit dat we het onderwijsaanbod voor onze leden blijven ontwikkelen. Zo gaan we werken aan het beroepsprofiel van de RB van 2030. En dat profiel is weer de leidraad voor het (blijven) vernieuwen van ons onderwijs. Samen met de leden gaan we in dat kader bijvoorbeeld bekijken hoe de balans tussen fiscale kennis en vaardigheden er in de komende jaren uit gaat zien. Want met een onderwijsaanbod dat past en aansluit op de vernieuwingen -in de samenleving, op de arbeidsmarkt en op technologisch vlak- zijn we daadwerkelijk klaar voor de toekomst.”

Heb je een vraag of ontvang je graag opleidingsadvies?

Of wil jij meer weten over de mogelijkheden voor jouw organisatie? Neem dan gerust contact met ons op via artra@artra.nl of bel 026 333 75 72.

Bellen
Mailen

>