56 procent medewerkers in vaste dienst bij detacheerder

Marco Hendrikse 22 augustus 2023 3 min
Categorie: Detachering

Uit de nieuwste marktmonitor van de Vereniging van Detacheerders Nederland (VvDN) blijkt dat het aantal gedetacheerden in vaste dienst vergeleken met een jaar geleden met 13% is gestegen. De omzet steeg met 8% ten opzichte van het jaar daarvoor. Minder gunstig voor de detacheerders is het feit dat de leegloop stijgt, van ruim 3% naar 5,5%.

Omzet detacheerders stijgt minder hard

De omzet van detacheerders is in het tweede kwartaal van 2023 iets minder hard gegroeid dan in het eerste kwartaal. De omzet steeg met 8% ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2022. In vergelijking met het vorige kwartaal is de omzet licht gedaald, met name omdat het eerste kwartaal 4 extra werkdagen telde. Detacheerders zien de arbeidsmarkt en hun rol veranderen en geven de werknemers waar ze behoefte aan hebben: een vast dienstverband met mogelijkheid tot verschillende klussen.

Risicomijdend gedrag

Fred Boevé, bestuurslid VvDN: “Het afgelopen kwartaal zou wel eens een kentering kunnen zijn voor onze sector. We zien dat opdrachtgevers risicomijdend gedrag vertonen en een pas op de plaats maken. Dit in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt waardoor ook wij soms moeite hebben met het vinden van de juiste persoon, heeft tot gevolg dat de omzet nog wel stijgt, maar minder hard dan de voorgaande achtereenvolgende acht kwartalen.”

Leegloop stijgt

De periode zonder opdracht waarbij de gedetacheerden gewoon zijn of haar salaris doorbetaald krijgt (leegloop) stijgt van 3,18% naar 5,57%. Boevé: ”We zien dat er meer tijd zit tussen opdrachten. Er worden meer kandidaten uitgenodigd om op een project te solliciteren en bovendien zijn veel van de gedetacheerden ook kritisch in hun keuze of ze een opdracht accepteren. De grote aanjager van groei voor de detacheringssector is de behoefte van jonge mensen hun werk flexibel in te richten. Voor de werkgever heeft dit tot gevolg dat de periodes tussen de opdrachten langer zijn, maar wel moeten worden doorbetaald. De werkgevers in de detacheringsbranche hebben veelal focus op medewerkerstevredenheid. Daarom ook veel vaste contracten en invloed van de medewerkers op de keuze van de opdracht.”

Tip! Lees ook: Detacheerders: bijna 20% meer opleidingsinvesteringen om personeel te behouden

Detacheerder strategisch partner HR

Detacheerders zien wel een duidelijke kentering. Gedetacheerden die op een opdracht zitten worden nu echt voor vol aangezien. Ze zijn een serieus onderdeel van de arbeidsinrichting van een organisatie. Op het moment dat er moet worden gereorganiseerd bij een opdrachtgever is het ook niet meer zo dat de flexibele schil automatisch en volledig wordt afgebouwd. De detacheerder is een strategische business partner geworden voor de opdrachtgever op het gebied van HR. Er wordt echt duidelijk gekeken naar competenties en toegevoegde waarde. Detacheringswerk wordt steeds meer en vaker erkend als specialistisch, hoogwaardig en noodzakelijk.

Kerncijfers tweede kwartaal 2023:

  • Omzet per werkbare dag wederom gegroeid met 8% in vergelijk met tweede kwartaal van 2022.
  • Omzet per gedetacheerde en per werkdag gestegen.
  • Aantal gedetacheerden met 2,19% gestegen t.o.v. een jaar eerder.
  • Percentage leegloop toegenomen naar 5,57%, in lijn met vorig kwartaal (5,68%) en toegenomen t.o.v. het tweede kwartaal van 2022 (3,18%).
  • Het percentage medewerkers met vast dienstverband blijft verder toenemen. In het tweede kwartaal 2023 was dit 56,1%.
  • Verkooptarief stijgt met 7,86% t.o.v. tweede kwartaal van 2022 en 1,16% t.o.v. het vorige kwartaal.
>