2019: Maak van privacy jouw prioriteit!

23 januari 2019 2 min
Categorie: AVG

We hebben het je al eens eerder gevraagd: ben jij AVG oké? We kunnen ook in 2019 niet om de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heen. Dat wordt extra bevestigd met het onderzoek van accountantskantoor KPMG. Maar liefst 98 procent van de Nederlanders is inmiddels op de hoogte van de AVG. Dat lijkt goed nieuws, maar juich niet te vroeg! Hetzelfde onderzoek laat zien dat de precieze inhoud van de regels bij veel Nederlanders onbekend is.

Privacy operational life cycle
Waar AVG in 2018 wellicht voor sommigen nog voelde als een afvinklijst, wordt in 2019 duidelijk dat het thema langdurig aandacht vraagt. Een goede implementatie van de AVG en regels rondom privacy vragen om een privacy operational life cycle. Oftewel: een constante cyclus die ervoor zorgt dat jouw organisatie aan de nieuwe wet-en regelgeving (blijft) voldoen.

Risico’s van de AVG
Uit onderzoek blijkt dat organisaties op dit moment niet (geheel) compliant zijn met de AVG. Dit brengt grote risico’s met zich mee. Vanaf 25 mei 2018 moet jouw organisatie voldoen aan de nieuwe strenge privacywetgeving. Boetes voor het niet naleven van de AVG kunnen oplopen tot € 20 miljoen. Het niet opvolgen van de AVG kan leiden tot imagoschade of tot gevolg hebben dat je bepaalde business niet meer krijgt.

Privacy als prioriteit
De masterclass privacy zorgt ervoor dat je in staat bent om tot een correcte naleving van de AVG in je organisatie te komen én dat je dit behoudt voor de toekomst. De masterclass is specifiek gericht op diepgaande juridische kennisoverdracht en wordt verzorgd door een gecertificeerd privacyjurist met specialistische kennis van de flexbranche. De basis van de masterclass Privacy wordt verder verdiept. We besteden veel aandacht aan de actualiteiten, (recente) jurisprudentie en richtlijnen van de European Data Protection Board (voorheen WP29). Deze masterclass is geschikt voor bedrijven (inleners) die gebruik maken van inleenconstructies, uitzendconstructies of onderaanneming.

Ben jij klaar om prioriteit te maken van privacy in jouw organisatie? Schrijf je dan nu in voor deze masterclass.

Bron: Baaz

>