De European Data Protection Board presenteert vier nieuwe prioriteiten op het gebied van privacy

Jeanine Vrehe 3 juni 2024 3 min
Categorie: AVG

De European Data Protection Board (EDPB) presenteert vier prioriteiten voor de komende jaren. Zo streven ze onder meer naar een betere naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en pleiten ze voor het versterken van de samenwerking tussen toezichthouders. Benieuwd naar deze vier prioriteiten? Wij zetten ze voor je op een rij.

1.    Betere naleving AVG

De EDPB heeft een guideline opgesteld die diverse aspecten uit de AVG toelicht en verduidelijkt. Dit met het doel om organisaties praktisch op weg te helpen om de privacywetgeving in hun werk toe te passen. Daarnaast heeft de EDPB als doel om zich meer te richten op voorlichting aan onder andere eigenaren van kleine en middelgrote bedrijven. Op die manier stippen ze het belang aan dat de AVG in elke lidstaat van de Europese Unie op dezelfde manier geïnterpreteerd wordt.

2.    Samenwerking versterken

De EDPB heeft voor de aankomende jaren een focus op het feit dat in elk land zo goed als mogelijk dezelfde procedures en regels voor handhaving gelden. De leden van de EDPB blijven tevens werken aan een betere samenwerking en uitwisseling van informatie. Dit is noodzakelijk voor een goede handhaving van de AVG, een gezamenlijke cultuur én effectieve samenwerking tussen privacy toezichthouders in de EU.

3.    Gegevensbescherming in het digitale landschap waarborgen

Met de komst van diverse nieuwe Europese wetten en de ontwikkeling van technieken, zoals AI, is duidelijkheid tussen de AVG en nieuwe wetten die de AVG raken, gewenst. De EDPB neemt hier een leidende rol in. Bovendien blijft de EDPB nieuwe technieken monitoren.

4.    Bijdragen aan wereldwijde gegevensbescherming

Het is uitermate van belang om ook de bescherming van persoonsgegevens van EU-burgers buiten de EU zeker te stellen. Privacy stopt niet bij de grens van de EU. Daarom blijft de EDPB de samenwerking zoeken met overheden en toezichthouders buiten de EU.

Wat is de European Data Protection Board?

De European Data Protection Board is het Europees Comité voor gegevensbescherming. Zij hebben de taak dat de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de richtlijn gegevensbescherming op een consequente wijze worden toegepast in de EU-landen, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. Deze onafhankelijke instantie geeft algemeen advies om de AVG toe te lichten en te verduidelijken. De EDPB neemt bovendien overeenstemmingsbevindingen aan, die ervoor zorgt dat de AVG door alle nationale regelgevende instanties op eenzelfde manier wordt geïnterpreteerd. Bovendien nemen zij een adviserende rol in richting de Europese Commissie inzake de gegevensbeschermingskwesties en eventuele nieuwe EU-wetgeving. Laatstgenoemde gaat op in gevallen die van bijzonder belang zijn voor de bescherming van persoonsgegevens. Tot slot stimuleert de European Data Protection Board de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten aan met het doel om samen te werken en informatie op een juiste wijze uit te wisselen met elkaar.

Wat is de AVG?

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is bekend als de belangrijkste privacywet. Deze wet zorgt ervoor dat persoonsgegevens goed worden beschermd. Deze wet geldt in de hele Europese Unie. Dankzij de AVG hebben organisaties die persoonsgegevens verzamelen en gebruiken meer verantwoordelijkheden gekregen. De mensen van wie zij gegevens gebruiken, hebben daarnaast meer rechten gekregen. Worden regels overschreven? Dan ligt een boete op de loer. Welke persoonsgegevens van uitzendkrachten mag je gebruiken? Je leest het in ons eerder verschenen artikel. Voor uitzendprofessionals is de AVG dus een belangrijk onderwerp omdat er veel gegevens van uitzendkrachten verzameld en verwerkt worden. Wat houdt deze wet precies in? Wij zetten 9 veelgestelde vragen over de AVG op een rij.

>