Zo wordt jouw uitzendorganisatie AVG-proof

Marit van der Wal 8 juli 2024 3 min
Categorie: AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt strenge eisen aan de manier waarop organisaties omgaan met persoonsgegevens. Voor uitzendorganisaties, die dagelijks met gevoelige informatie van zowel kandidaten als opdrachtgevers werken, is het essentieel om volledig AVG-proof te zijn. Sinds de AVG op 25 mei 2018 is ingegaan, zijn de regels rond persoonsgegevens en privacy strenger geworden. Het is voor uitzendprofessionals dan ook cruciaal om precies te weten welke gegevens van uitzendkrachten gebruikt, bewaard of verstrekt mogen worden. Een fout hierin kan, afhankelijk van de ernst, leiden tot fikse boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). In dit nieuwsartikel delen we enkele belangrijke stappen om ervoor te zorgen dat jouw uitzendorganisatie voldoet aan de AVG-richtlijnen en de privacy van alle betrokkenen waarborgt.

1. Bewustwording en training

Het is cruciaal dat alle medewerkers binnen de organisatie op de hoogte zijn van de AVG-vereisten en de impact ervan op hun dagelijkse werkzaamheden. Regelmatig trainingen en workshops volgen zorgen ervoor dat iedereen bewust blijft van de privacyregels en hoe deze moeten worden toegepast.

Wist je dat? Bij artra bieden we de e-learning ’AVG Oké’ aan

2. Inventariseer en beoordeel gegevensverwerking

Een grondige inventarisatie van alle persoonsgegevens die worden verwerkt, is de basis voor AVG-compliance. Beoordeel waarom deze gegevens worden verzameld, hoe lang ze worden bewaard, en wie er toegang toe heeft. Zorg ervoor dat de gegevens alleen worden gebruikt voor legitieme doeleinden en dat dit transparant is voor alle betrokkenen.

3. Beveiliging van gegevens

Het beschermen van persoonsgegevens tegen verlies, diefstal of onbevoegde toegang is een kernvereiste van de AVG. Implementeer technische en organisatorische maatregelen zoals encryptie, firewalls, en toegangscontroles. Regelmatige audits en beveiligingstests helpen om potentiële zwakke plekken in het systeem te identificeren en te verhelpen.

4. Verwerkersovereenkomsten

Wanneer jouw uitzendorganisatie persoonsgegevens deelt met derden (bijvoorbeeld softwareleveranciers of cloudproviders), is het verplicht om verwerkersovereenkomsten te sluiten. Deze overeenkomsten moeten duidelijk de verantwoordelijkheden en verplichtingen van beide partijen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens vastleggen.

5. Transparantie en rechten van betrokkenen

Zorg ervoor dat kandidaten en opdrachtgevers volledig geïnformeerd zijn over welke gegevens worden verzameld en waarom. Dit kan door middel van duidelijke privacyverklaringen. Daarnaast moeten betrokkenen eenvoudig toegang kunnen krijgen tot hun gegevens, deze kunnen laten corrigeren of verwijderen, en bezwaar kunnen maken tegen bepaalde verwerkingen.

6. Meldplicht datalekken

Elke uitzendorganisatie moet een procedure hebben voor het detecteren, rapporteren en verhelpen van datalekken. Volgens de AVG moet een datalek binnen 72 uur worden gemeld aan de Autoriteit Persoonsgegevens, tenzij het onwaarschijnlijk is dat het lek een risico inhoudt voor de rechten en vrijheden van betrokkenen. Zorg ervoor dat alle medewerkers weten hoe ze een datalek moeten herkennen en rapporteren.

7. Continue monitoring en verbetering

AVG-compliance is geen eenmalige activiteit, maar een doorlopend proces. Voer regelmatig interne audits uit om te controleren of de verwerkingsactiviteiten nog steeds aan de regelgeving voldoen en of er verbeteringen nodig zijn. Blijf op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en jurisprudentie op het gebied van gegevensbescherming.

Door deze stappen te volgen, kan jouw uitzendorganisatie ervoor zorgen dat ze niet alleen voldoet aan de AVG, maar ook het vertrouwen van kandidaten en opdrachtgevers behoudt. Het beschermen van persoonsgegevens is een fundamenteel onderdeel van de dienstverlening en draagt bij aan een betrouwbare en professionele reputatie in de markt.

>