Wijzigingen SEU examen Uitzendmedewerker per 1 november 2018

16 oktober 2018 2 min
Categorie: SEU

Het SEU heeft voor het examen Uitzendmedewerker nieuwe eindtermen geformuleerd. Het grote verschil met de oude eindtermen is dat per onderdeel een beheersingsniveau is opgenomen. Dit beschrijft op welk niveau de deelnemer de inhoud van een onderdeel moet beheersen. Er is gekozen voor het niveau van kennen, beheersen of toepassen.

Wat betekent dit voor de inhoud van onze Basisopleiding uitzendprofessional? Op dit moment eigenlijk niets. In 2017 hebben wij de Basisopleiding uitzendprofessional al vernieuwd. Destijds is al gekeken naar de verschillende beheersniveaus. Het materiaal, opdrachten en werkvormen zijn aangepast aan deze beheersniveaus. Het mooie was dat de nieuwe eindtermen van SEU hier volledig op aansluiten. En passen bij de lesdoelen die wij al hadden gedefinieerd. Op wat actualisatie na hoeven wij dus geen aanpassingen te doen aan ons lesmateriaal. Het actualiseren van het materiaal is voor ons een continu proces. Zoals het SEU zelf ook aangeeft, inhoudelijk zijn er geen enorme wijzigingen.

Wij zijn wel blij met de nieuwe eindtermen van het SEU omdat deze voor de deelnemers meer inzicht geven in wat zij kunnen verwachten (op welk niveau) tijdens het examen. De nieuwe eindtermen vind je hier.

Herziening examen Uitzendmedewerker per 1 november 2018

Met ingang van 1 november verandert het examen SEU op een aantal punten. Een belangrijke verandering is dat de vragen onderverdeeld zijn naar de diverse eindtermen. Dit betekent dat er een evenwichtiger verdeling komt. Iedere toetsterm zal nu ook bevraagd worden in het examen. Daarnaast worden er nieuwe vraagsoorten toegevoegd:

  • Een beeldvraag: bij een beeldvraag wordt een vraag gesteld over een afbeelding. Denk bijvoorbeeld aan een vraag over een loonstrook die in beeld komt.
  • Een sleepvraag (vraag zat ook al in het examen): door middel van slepen plaats je de stappen binnen een proces in de juiste volgorde. Denk bijvoorbeeld aan de stappen binnen de Wet Verbetering Poortwachter.
  • Hotspot vraag: bij deze vraag worden meerdere afbeeldingen getoond en de deelnemer moet de juiste afbeelding aanklikken.

Ook de normering gaat wijzigen. Op dit moment is het zo dat een multiple select vraag alleen goed of fout wordt gerekend. In de herziene examens kan je voor ieder goed onderdeel deelscores verzamelen. Voor foute antwoorden wordt een negatieve correctie toegepast. Onder andere deze wijziging zorgt er wel voor dat het slagingspercentage wordt verhoogd van 60% naar 70%. Dit betekent dat de deelnemer een 5,5 haalt indien hij of zij 70% van de vragen correct heeft beantwoord.

Examen Payroll

Het examen Payroll bevat vanaf heden al de bovengenoemde punten. Dit betekent dat vanaf nu al het slagingspercentage geldt van 70%.

Bekijk ook onze SEU-examentraining

Bron: SEU

>