Hoe kunnen we helpen?

WLZ (Wet Langdurige Zorg)

Betekenis van WLZ

Deze wet regelt zorg voor mensen die dit de hele dag intensief nodig hebben. Denk daarbij aan chronisch zieken, kwetsbare ouderen of mensen met een ernstige geestelijke, lichamelijke beperking of aandoening. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen die vanwege hun zorgbehoefte in een instelling moeten verblijven. Een WLZ-indicatie is hiervoor nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>