Hoe kunnen we helpen?

SVB (Sociale VerzekeringsBank)

Betekenis van Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is uitvoerder van wetten en regelingen in het kader van de sociale zekerheid. De SVB keert uitkeringen uit en informeert over mogelijke veranderingen. De SVB is de uitvoerende instantie van bijvoorbeeld de volksverzekeringen AOW, ANW en AKW.

Ook verzorgt de SVB de uitbetaling van de salarissen en declaraties van het Persoonsgebonden budget (PGB).

De SVB is in 1956 voortgekomen uit de in 1901 opgerichte Rijksverzekeringsbank, een door de overheid opgericht bestuursorgaan om de eerste sociale verzekeringswet uit te voeren; de Ongevallenwet. De SVB heeft een Raad van bestuur, deze wordt aangesteld door de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De SVB voert haar (overheids-) taken echter zelfstandig uit: het is een zelfstandig bestuursorgaan.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>