Hoe kunnen we helpen?

AKW (Algemene Kinderbijslag Wet)

Betekenis van Algemene Kinderbijslag Wet

De AKW is een uitkering die een bijdrage levert in de kosten voor de opvoeding van kinderen tot 18 jaar. De AKW is een onderdeel van het sociaal zekerheidsstelsel. Kinderbijslag wordt in Nederland sinds 1941 toegekend. 

De AKW valt onder de sociale verzekeringen en is een volksverzekering, waarbij echter geen premie verschuldigd is. Kinderbijslag hangt niet af van het inkomen van de ouders, in tegenstelling tot het kindgebonden budget, een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten voor kinderen.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Sociale zekerheid | Volksverzekeringen

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>