Hoe kunnen we helpen?

Voorovereenkomst

Betekenis Voorovereenkomst

De oproep op basis van een voorovereenkomst is een vorm van een flexibele arbeidsovereenkomst. In de voorovereenkomst zijn de voorwaarden vastgelegd waaronder een medewerker arbeid verricht.

Kenmerken oproep op basis van een voorovereenkomst

Omdat een werknemer niet verplicht is gehoor te geven aan een oproep van een werkgever is geen sprake van een arbeidsovereenkomst. Een werknemer beslist dus zelf of hij gaat werken of niet. In de voorovereenkomst is vastgelegd tegen welke voorwaarden een werknemer aan de slag gaat. Overigens hoeft een werkgever bij werk niet verplicht de betreffende medewerker op te roepen.

Als de werknemer een oproep aanvaard ontstaat een arbeidsovereenkomst met daarin de voorwaarden van de voorovereenkomst. Meestal is dit een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur. De werkgever betaalt (alleen) de gewerkt uren.

Ketenbepaling

Op basis van de voorovereenkomst komen dus veelal tijdelijke arbeidsovereenkomsten tot stand. Elke periode waarin de werknemer werkt, ontstaat een nieuwe, tijdelijke arbeidsovereenkomst. Hierop is de ketenbepaling van toepassing. Na drie tijdelijke overeenkomsten ontstaat bij het aangaan van een vierde overeenkomst automatisch een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Gerelateerde begrippen: Periode- en ketensysteem, arbeidsovereenkomst, oproepovereenkomst

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>