Hoe kunnen we helpen?

ULV (Uitsluiting Loondoorbetalingsverplichting)

Betekenis ULV (Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting)

Een werkgever moet aan werknemers loon betalen, ook al heeft hij voor hen geen werk. Bijvoorbeeld omdat er tijdelijk niet voldoende opdrachten zijn of omdat een machine defect is. De loondoorbetalingsverplichting geldt voor alle medewerkers met een vaste, tijdelijke of oproepovereenkomst. Deze loondoorbetalingsverplichting kan echter schriftelijk voor de duur van zes maanden uitgesloten worden in de arbeidsovereenkomst. Dit is de Uitsluiting Loondoorbetalingsverplichting (ULV). Het betekent kortom: geen werk – geen loon.

Uitsluiting loondoorbetalingsverplichting

De loondoorbetaling kan dus uitgesloten worden, krachtens lid 5 van artikel 7:628 van het Burgerlijk Wetboek. Volgens dit artikel kan van de loondoorbetalingsverplichting worden afgeweken, ook als dat normaal gesproken voor rekening en risico van de werkgever hoort te komen. De ULV mag nooit toegepast worden als de werknemer geen arbeid verricht wegens ziekte of zwangerschap.

ULV en uitzendkrachten

Uitzendwerkgevers mogen op basis van de cao voor uitzendkrachten de ULV toepassen voor de duur van fase A / fase 1-2. Andere – reguliere – werkgevers mogen dat alleen de eerste 26 weken van de eerste arbeidsovereenkomst.

 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Uitzendovereenkomst | WABcao uitzendkrachten

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>