Hoe kunnen we helpen?

Stichting Normering Flexwonen (SNF)

Wat bekend SNF keurmerk (Stichting Normering Flexwonen)?

SNF staat voor Stichting Normering Flexwonen, de organisatie die de registers beheert van ondernemingen die aan deze norm voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoen.

Het keurmerk toont aan dat een gecertificeerde onderneming aan de minimumeisen voor huisvesting van arbeidsmigranten voldoet. Om het certificaat van SNF te mogen (blijven) dragen dient de huisvesting jaarlijks gecontroleerd te worden op de norm voor huisvesting van arbeidsmigranten.  

De norm omvat de onderdelen:

  • ruimte en privacy
  • sanitair
  • veiligheid en hygiëne
  • voorzieningen
  • informatievoorziening
  • brandveiligheid

Naast de geldende norm worden ook set aanbevelingen gedaan, onder andere op het gebied van rook-, drink- en drugsbeleid op de huisvestingslocatie

Aanleiding tot het aanvragen van een SNF certificering kan zijn dat het uitzendbureau dit eist, de geldverstrekker kan het van de huisvestingslocatie eisen alsmede een branchevereniging (voor NBBU-leden is de uniforme huisvestingsnorm een toelatingseis voor lidmaatschap).

Een organisatie die zelf geen huisvesting beheert, maar alle huisvesting voor arbeidsmigranten inhuurt bij SNF-goedgekeurde ondermeningen, kan zich aanmelden voor het SNF-inhuur-register. 

Meer info: https://www.normeringflexwonen.nl/ 

Downloads

Een volledig overzicht van de huisvestingsnormen van het SNF kun je hier bekijken. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>