Hoe kunnen we helpen?

RNI (Register Niet-Ingezetenen)

Betekenis Register Niet-Ingezetenen

Het Register Niet-Ingezetenen (RNI) is een onderdeel van de Basisregistratie Personen. Mensen die niet in Nederland wonen, maar wel een relatie hebben met Nederlandse Overheidsinstellingen kunnen zich hierin laten inschrijven om een BSN te ontvangen. 

Ook mensen die maximaal 4 maanden in Nederland werken of studeren schrijven zich in voor Registratie Niet-Ingezetenen. Er zijn een aantal RNI-loketten verspreid over Nederland waar men zich kan inschrijven, persoonsgegevens kan wijzigen, inzage krijgen in de gegevens of afschriften en uittreksels kan verkrijgen.

Je kunt je inschrijven in het RNI bij een gemeente met een loket voor niet-ingezetenen (RNI-gemeente). De inschrijving is gratis. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Basisregistratie Personen | BSN | Ingezetene

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>