Hoe kunnen we helpen?

BSN (Burgerservicenummer)

Betekenis van Burgerservicenummer

Het BSN is een uniek persoonsnummer voor iedereen die ingeschreven staat in de Basisregistratie Personen (BRP). De overheid maakt gebruik van het BSN om persoonsgegevens te verwerken en op te zoeken.

Het BSN staat op je paspoort, rijbewijs en identiteitskaart en bestaat uit 9 cijfers. Het nummer staat op de achterkant van de pagina met de persoonsgegevens (de zogenaamde houderpagina) en onderaan de pagina met persoonsgegevens in de cijferreeks.

Alle overheidsorganisaties mogen gebruik maken van je burgerservicenummer (BSN). Overheidsinstanties krijgen alleen de gegevens die ze nodig hebben. Andere organisaties mogen het BSN gebruiken als dit in een wet staat. Werkgevers hebben het BSN bijvoorbeeld nodig om loonbelasting voor werknemers af te kunnen dragen. Ook een zorgverlener zoals een huisarts of tandarts is bijvoorbeeld verplicht je BSN te gebruiken. Dat staat in de Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg. 

Tijdelijk in Nederland wonende werknemers kunnen ingeschreven worden in het RNI. Zie ook RNI en BRP.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

BRP | LBRNI 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>