Hoe kunnen we helpen?

Recht op rectificatie

Betekenis van Recht op rectificatie

Recht op rectificatie betreft hier een recht uit de AVG: Een werknemer heeft het recht om gegevens te corrigeren als deze niet juist of actueel zijn. Dit kan een letterlijke correctie betreffen wanneer persoonsgegevens niet kloppen of compleet zijn. Ook wanneer persoonsgegevens niet ter zake doen of de organisatie de gegevens op een manier in strijd met de wet gebruikt mag een correctie worden aangevraagd.

Een rectificatie hoeft niet te worden uitgevoerd wanneer je het niet eens bent met een professionele indruk, mening of conclusie. Ook een correctie met betrekking tot de registratie over je functioneren valt hieronder. Bijvoorbeeld: je treft in je personeelsdossier een verslag van een functioneringsgesprek, waar je het niet mee eens bent. Het hoeft dan niet te worden gecorrigeerd, maar je hebt het recht om jouw eigen versie aan het personeelsdossier toe te voegen.

Kijk op de website Autoriteit Persoonsgegevens voor meer informatie over dit onderwerp.  

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>