Hoe kunnen we helpen?

Recht op gegevenswissing (vergetelheid)

Betekenis Recht op gegevenswissing

Mensen hebben verschillende rechten om controle te houden over hun persoonsgegevens. Recht uit de AVG: Op verzoek van de werknemer moeten gegevens verwijderd worden als deze niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij verwerkt worden. Bijvoorbeeld: Een flexwerknemer wil niet langer door jou bemiddeld worden en vraagt om verwijdering van zijn of haar inschrijfgegevens. 

Je moet de persoonsgegevens van een betrokkene wissen wanneer;

  • Je de persoonsgegevens niet meer nodig heeft voor het doel waarvoor u ze heeft verzameld of waarvoor u ze verwerkt.
  • Een betrokkene jou eerder toestemming heeft gegeven voor het gebruik van zijn gegevens, maar die toestemming nu intrekt
  • Een betrokkene bezwaar maakt tegen het gebruik van zijn gegevens.
  • Je de persoonsgegevens van de betrokkene onrechtmatig verwerkt. Bijvoorbeeld omdat je geen wettelijke grondslag hebt voor de verwerking.
  • Je wettelijk verplicht bent om de gegevens te wissen (na bepaalde tijd).
  • Je persoonsgegevens van een betrokkene jonger dan 16 jaar hebt verzameld via een app of website.

Hoe gaat gegevenswissing in zijn werk?

Alleereerst controleer je de identiteit van de persoon die om gegevenswissing vraagt. Vervolgens besluit je welke gegevens er gewist dienen te worden.  Wis de gegevens kosteloos en bij voorkeur binnen een maand. Soms zijn uitzonderingen wenselijk en mogelijk (zowel versneld als uitstel).

Let op: er bestaan uitzonderingen waarbij je wettelijk verplicht bent om bepaalde gegevens wél te bewaren. Kijk op de website van Autoriteit persoonsgegevens voor meer informatie 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Recht op inzage | Recht op rectificatie | AVG

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>