Hoe kunnen we helpen?

Recht op inzage

Betekenis van Recht op inzage

Recht uit de AVG: Werknemers hebben het recht om de persoonsgegevens die van hen verzameld zijn in te zien en inzicht te krijgen in welke persoonsgegevens verwerkt zijn. Je mag bijvoorbeeld als werknemer eisen om je personeelsdossier in te zien, of de registratie van je ziekteverzuim te bekijken.

De medewerker/ klant heeft het recht aan een organisatie te vragen om zijn/ haar gegevens in te zien zonder opgaaf van reden. Op jouw beurt mag je als werkgever niet geheimzinnig doen over welke gegevens je van de werknemer hebt, waar die vandaan komen en wat ermee gebeurt.

De werknemer heeft in principe recht op inzage in ál zijn persoonsgegevens, zoals persoonsgegevens uit e-mails, eventuele opgenomen telefoongesprekken en mailwisseling die je over de werknemer hebt gehad met derden.

Beroept iemand zich op het recht op inzage? Vraag hem/ haar duidelijk naar wélke persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op de website van Autoriteit persoonsgegevens.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>