Hoe kunnen we helpen?

AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)

Betekenis van Algemene verordening gegevensbescherming

Vanaf 25-05-2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is de privacywetgeving die geldt in de hele Europese Unie. De AVG zorgt voor sterkere en uitgebreidere privacyrechten voor mensen waarvan gegevens worden verwerkt.

Daarmee moeten bedrijven over deze gegevensverwerking zelf aan kunnen tonen dat ze zich aan de wet houden. Organisaties krijgen dus met deze wet meer verantwoordelijkheden. Ook heeft de AVG gezorgd voor dezelfde, stevige bevoegdheden voor alle Europese privacytoezichthouders, zoals de bevoegdheid om boetes tot 20 miljoen euro op te leggen. Voor een overzicht van een aantal belangrijke onderdelen van de AVG, zie De AVG in een notendop.

De AVG kwam in de plaats van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>