Hoe kunnen we helpen?

Bijzondere persoonsgegevens

Betekenis van Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zijn extra privacy-gevoelige gegevens. Voorbeelden zijn iemands godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakbond en strafrechtelijke gegevens.

De wet onderscheidt bijzondere persoonsgegevens van gewone persoonsgegevens. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens kan iemands privacy ernstig beïnvloeden. Deze gegevens mogen volgens de AVG daarom niet worden verwerkt, tenzij daarvoor bij wet een uitzondering is. Bijvoorbeeld: een flexonderneming is verplicht om een kopie ID door te sturen naar de opdrachtgever van een flexwerknemer van buiten de EU/EER. Dit is een verplichting vanuit de Wet Arbeid Vreemdelingen, ook al staan er op het ID-bewijs bijzondere persoonsgegevens.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

AVG | Persoonsgegevens | WAV

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>