Hoe kunnen we helpen?

Autoriteit Persoonsgegevens

Betekenis van Autoriteit Persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens is een zelfstandig bestuursorgaan dat toezicht houdt op de naleving van wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Onder dit toezicht vallen diverse activiteiten, zoals onderzoek doen naar overtredingen van de wet en adviseren over nieuwe regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

De Autoriteit Persoonsgegevens is toezichthouder van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming. Alle lidstaten van de EU hebben een eigen instantie soortgelijk aan de AP, die zich bezighoudt met privacy. De Autoriteit Persoonsgegevens ziet ook toe op de naleving van de Wet politiegegevens, de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en alle andere wettelijke regelingen waarin sprake is van de verwerking van persoonsgegevens.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Persoonsgegevens | AVG | WBP

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>