Hoe kunnen we helpen?

Overwerk

Betekenis van Overwerk

Overwerk is het werk dat een werknemer verricht buiten de reguliere werktijd, zoals bepaald in de arbeidsovereenkomst. 

Het aantal uren dat je mag werken is vastgelegd in de Arbeidstijdenwet. Afspraken over overwerk worden vaak geregeld in de CAO. Is er geen CAO van toepassing, dan heb je alleen te maken met de regels uit de Arbeidstijdenwet. In de Arbeidstijdenwet staat hoeveel uur je per dag en per week mag werken en wanneer je recht hebt op pauze of rusttijd.

Met een gemiddelde werkweek van 40 uur of lager zijn er mogelijkheden tot overwerk, zonder dat er problemen ontstaan met de Arbeidstijdenwet. Soms wordt het eerste kwartier of halve uur na de normale werktijd nog niet als overwerk gezien. Afspraken hierover staan in de CAO. In de meeste CAO’s is ook bepaald dat overwerk (de uren boven je arbeidscontract) moet worden beloond in tijd en/of geld. Het is verstandig zelf bij te houden hoeveel overuren je werkt. Als je structureel overwerkt kunnen mogelijk je contracturen worden uitgebreid.

Voor een flexwerknemer valt overwerk onder de inlenersbeloning. Je bent dus verplicht de vergoeding voor overwerk toe te passen zoals omschreven staat in de CAO van de opdrachtgever.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidstijdenwet | ARBO-wetCAO | Inlenersbeloning

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>