Hoe kunnen we helpen?

ATW (ArbeidsTijdenWet)

Betekenis van Arbeidstijdenwet

De Arbeidstijdenwet regelt werktijden, rusttijden, pauzes en nachtdiensten. Zo beschermt de Rijksoverheid werknemers tegen een te lange werkdag en helpt deze de combinatie van werk, privé en zorgtaken gemakkelijker maken.

De wet geldt voor alle werknemers, dus ook voor stagiairs, uitzendkrachten en gedetacheerden. Naast regels over werktijden, rusttijden, pauzes en nachtdiensten zijn er ook regels voor oproepdiensten, werktijden voor jongeren tot 18 jaar, werktijden voor zwangere of pas bevallen vrouwen en werken op zondag.

De Inspectie SZW controleert of bedrijven de Arbeidstijdenwet naleven. De Inspectie kan boetes opleggen aan bedrijven die de regels overtreden.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Uitzendkracht | Inspectie SZW | ARBO-wet

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>