Hoe kunnen we helpen?

ARBO-wet (arbeidsomstandigheden wet)

Betekenis van Arbeidsomstandigheden wet

In de Arbowet staan richtlijnen voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van de werknemers te bevorderen.  De Arbowet richt zich op de algemene bepalingen over het arbobeleid in een onderneming, het bevorderen van goede arbeidsomstandigheden en het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

De wet verplicht werkgevers bijvoorbeeld om een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE&E) te doen. Ook verplicht de Arbowet om arbeidsongevallen die hebben geleid tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname, direct aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) te melden.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ARBO Arts | RI&E | SZW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>