Hoe kunnen we helpen?

RI&E (Risico-Inventarisatie en Evaluatie)

Betekenis van Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een lijst met mogelijke gezondheid- en veiligheidsrisico’s die in een bedrijf voor kunnen komen. De RI&E vormt de basis van het Arbo-beleid van een bedrijf. De lijst geeft inzicht in de gevaren en risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn op de werkvloer. Op grond daarvan kunnen maatregelen worden geformuleerd om risico’s te beperken of beheersen. Bovendien kan een bedrijf met behulp van een RI&E criteria formuleren voor het arbo- en verzuimbeleid.

Het is dus een middel ter bevordering van veilig en gezond werken uit de Nederlandse Arbeidsomstandighedenwet. 

Met de RI&E kan het bedrijf gestructureerd de risico’s aanpakken om zo de kans op arbeidsgerelateerde gezondheidsklachten en ongevallen tot een minimum te beperken.

Een RI&E moet bestaan uit:

  • Inventarisatie van de aanwezige gevaren en van de al genomen risico­beperkende maatregelen op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn, ook met specifieke aandacht voor werknemers die behoren tot de ‘bijzondere categorieën van werknemers’ (bijvoorbeeld gedeeltelijk arbeidsgeschikten, zwangeren, jeugdigen en ouderen).
  • De evaluatie van de risico’s die aan de gevaren zijn verbonden.
  • De prioritering van de risico’s.
  • De vaststelling welke maatregelen genomen zullen worden: Plan van Aanpak.

Uit de RI&E kan blijken dat specifieke nadere inventarisaties nodig zijn. Dit betreft bijvoorbeeld geluid, gevaarlijke stoffen, welzijn, (machine)veiligheid, biologische factoren en trillingen. (Arboportaal.nl)

Als flexonderneming dien je over de RI&E van de opdrachtgever te beschikken. Op basis van deze informatie informeer je flexwerknemers over de omstandigheden die zij aan kunnen treffen op de werkvloer.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ARBO-wet | ARBO arts | SZW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>