Hoe kunnen we helpen?

Overgangsrecht

Betekenis van Overgangsrecht

Het overgangsrecht is een wet die de overgang van een oude naar een nieuwe wet regelt. Hierin wordt uitgelegd in welke gevallen de oude of de nieuwe wet moet worden toegepast. De inwerkingtreding van een wet kan wijziging brengen in een op dat moment bestaande rechtssituatie. De opstellers van beleid- en regelgeving gaan daarom na welke gevolgen een nieuwe regeling heeft voor de bestaande rechtssituatie en treffen maatregelen waar nodig, eventueel in de vorm van overgangsrecht.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

BW | Participatiewet | WAB | Wet MoMi

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>