Hoe kunnen we helpen?

BW (Burgerlijk Wetboek)

Betekenis van Burgerlijk Wetboek (BW)

Dit is het wetboek met alle geldende wetten in Nederland. In dit wetboek zijn de belangrijkste bepalingen opgenomen die gelden tussen burgers onderling. Dus ook tussen werknemers en werkgevers.

Vanaf 1970 werd het Burgerlijk Wetboek van 1838 geleidelijk vervangen door afzonderlijke nieuwe boeken van het huidige Nieuwe Burgerlijk Wetboek (NBW), dat per 1 januari 1992 voor het grootste deel van kracht geworden is.

Het Burgerlijk Wetboek heeft een gelaagde opbouw. Per rechtsgebied zijn eerst algemene regels opgenomen en vervolgens meer specifieke regels.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

BSN | Gelijke Behandeling | Rechtsvermoedens 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>