Hoe kunnen we helpen?

Rechtsvermoedens

Betekenis van Rechtsvermoedens

Rechtsvermoeden is een term uit het arbeidsrecht. Een oproepovereenkomst zou bij het ontstaan van een vast arbeidspatroon kunnen overgaan in een overeenkomst met vaste arbeidsduur. Het betekent dat er een vermoeden bestaat dat er recht is op een arbeidsduur óf dat er een recht bestaat op de arbeidsomvang (aantal gewerkte uren per week).

Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst: het vermoeden dat een werknemer recht heeft op een arbeidsovereenkomst, zodra er drie maanden wekelijks arbeid is verricht of minimaal 20 uur per maand.

Rechtsvermoeden arbeidsomvang: het vermoeden dat een werknemer recht heeft op meer uren per week dan in zijn arbeidsovereenkomst staat vermeld. Hier is sprake van als hij de afgelopen drie maanden gemiddeld meer heeft gewerkt dan de afgesproken uren per week in zijn arbeidsovereenkomst zonder dat dit van tevoren is afgesproken.

Ook een flexwerknemer kan beroep doen op het rechtsvermoeden.

Kijk voor meer informatie op de website van de Rijksoverheid

 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Wet Arbeidsmarkt in Balans 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>