Hoe kunnen we helpen?

Maximum dagloon

Betekenis van Maximum dagloon

Om te berekenen hoe hoog de uitkering voor een van de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA) wordt, kijkt het UWV naar het dagloon. Aan het dagloon is een maximumbedrag verbonden, dit is het maximumdagloon. 

Dit maximum wordt ieder half jaar vastgesteld door het ministerie van Sociale Zaken. Als jouw dagloon hoger is, dan wordt er in de berekening van je uitkering uitgegaan van het wettelijk maximumdagloon.

Het maximumdagloon staat op de website van het UWV.

Downloads / links

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Dagloon | SZW (ministerie) | WW | WIA | ZW

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>