Hoe kunnen we helpen?

Loonsanctie

Betekenis van Loonsanctie

Een loonsanctie is een strafmaatregel die het UWV een werkgever kan opleggen. Dit gebeurt wanneer het UWV van mening is dat een werkgever onvoldoende heeft gedaan om de werknemer te re-integreren in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Daarbij kan het gaan om de inhoud van de re-integratie, maar ook dat simpelweg niet de juiste formulieren zijn ingevuld of ingeleverd. De straf voor de werkgever kan oplopen tot een jaar verplicht loon doorbetalen na een periode van 2 jaar ziekte.

De periode dat de werkgever verplicht is om loon door te betalen bij ziekte is gelijk aan het wettelijke opzegverbod bij ziekte. Als het UWV deze periode verlengt, wordt ook automatisch de periode van het wettelijke opzegverbod bij ziekte verlengd.

Het UWV laat de werkgever weten wat hij nog moet doen aan de re-integratie. De periode dat de werkgever loon moet doorbetalen kan korter worden als alsnog aan de eisen wordt voldaan. De eisen staan in het rapport van de arbeidsdeskundige.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Re-integratiemiddelen | UWV | WVP 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>