Hoe kunnen we helpen?

Re-integratiemiddelen

Betekenis van Re-integratiemiddelen

Re-integratiemiddelen of subsidies zijn financiële voordelen voor een werkgever bij het te werk stellen van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals arbeidsongeschikten. Het doel is deze groep weer aan het werk te helpen/ houden.

Men kan op 2 manieren terugkeren naar werk

Re-integratie eerste spoor – De werknemer keert terug bij zijn huidige werkgever. Dit kan zowel in zijn huidige als in een nieuwe of aangepaste functie zijn.

Re-integratie tweede spoor – De werknemer kan niet meer terugkeren bij zijn huidige werkgever maar wordt wel begeleid naar passend werk bij een andere werkgever.

Voorbeelden van re-integratiemiddelen voor de (nieuwe) werkgever zijn:

  • No-risk polis

De no-riskpolis is een regeling die geldt als je een werknemer met een ziekte of handicap in dienst neemt. Dit houdt in dat je;

  • Mogelijk een Ziektewet-uitkering voor je werknemer kunt krijgen wanneer hij ziek wordt;
  • geen hogere premie hoeft te betalen voor de Ziektewet;
  • geen hogere premie hoeft te betalen wanneer de werknemer in de WGA terecht komt.

Loonkostenvoordeel (LKV)
Het LKV is een jaarlijkse tegemoetkoming, sinds januari 2018 in het leven geroepen voor werkgevers die 1 of meer werknemers in dienst nemen uit doelgroepen die vaak lastig aan het werk komen. Op de website van het Rijksoverheid staat meer informatie over de tegemoetkomingen die je als werkgever kunt ontvangen. 

Subsidie meerkosten (bijvoorbeeld aanpassing werkplek).
Je wilt je werknemer met een ziekte of handicap in dienst houden en helpen bij zijn re-integratie? Je kunt dan misschien een vergoeding krijgen voor niet-meeneembare voorzieningen. Voorbeelden hiervan zijn een aangepast toilet, een traplift of een aangepaste werkplek.

Meer info: UWV filmpje Voordelen van werknemers met een arbeidsbeperking

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidsongeschiktheid

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>