Hoe kunnen we helpen?

Gemoeds- bezwaarde

Betekenis van Gemoedsbezwaarde

Een gemoedsbezwaarde is iemand die bezwaar heeft tegen elke vorm van verzekeren, vanwege een bepaalde levensovertuiging. 

Iedereen in Nederland moet verplicht verzekerd zijn voor volksverzekeringen, werknemersverzekeringen of de zorgverzekeringswet. Toch mag je weigeren als je vanuit een levensovertuiging bezwaar hebt tegen verzekeringen. Iemand wiens levensovertuiging bijvoorbeeld is dat zijn lot al vast staat, wil zich niet verzekeren. Hiervoor moet bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) een ontheffing aan gevraagd worden. 

Voor werknemers en werkgevers met een ‘Ontheffing wegens gemoedsbezwaren’ van de SVB gelden speciale regels voor de premie volksverzekeringen, de premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zvw. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie
Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>