Hoe kunnen we helpen?

Datalekken

Betekenis van Datalek

We spreken van een datalek als persoonsgegevens in handen vallen van derden die geen toegang tot die gegevens zouden mogen hebben. Onder een datalek valt niet alleen het vrijkomen (lekken) van de gegevens, maar ook onrechtmatige verwerking van deze gegevens. 

Voorbeelden van datalekken zijn: kopie van ID-bewijs op het bureau bij het raam laten liggen, kwijtraken van USB stick of laptop of een hack op het netwerk van je organisatie. Vanuit de AVG ben je als organisatie verplicht een ernstige datalek te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Autoriteit Persoonsgegevens | AVG | Identiteitsbewijzen

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>