Hoe kunnen we helpen?

ID-bewijzen (Identiteitsbewijzen)

Betekenis van ID-bewijzen

Een ID-bewijs is een document waaruit de identiteit van een persoon blijkt. Iedereen in Nederland heeft vanaf 14 jaar een identificatieplicht. Dit houdt in dat je een geldig identiteitsbewijs moet kunnen tonen als de politie of andere ambtenaren die toezicht houden op naleving van wetten, daar om vraagt. 

Geldige ID-bewijzen zijn:

  • Een geldig paspoort of identiteitskaart (ook voor vreemdelingen uit de EU-EER)
  • Het Vreemdelingendocument

Een rijbewijs is wel een identiteitsbewijs, maar omdat hier geen nationaliteit op staat is dit geen geldig bewijs bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Zorgplicht (WID)​ | 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>