Hoe kunnen we helpen?

Zorgplicht (WID)

Betekenis

Zorgplicht kan naar twee dingen verwijzen: 

  1. Zorgplicht voor een veilige werkomgeving
  2. Zorgplicht vanuit de Wet op de Identificatieplicht

Zorgplicht voor een veilige werkomgeving

Werkgevers zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van hun personeel. Zij moeten een veilige werkomgeving bieden. Bijvoorbeeld, zorgen dat er geen gevaar is als medewerkers met bepaalde machines of materialen werken. Als een werknemer schade lijdt en de werkgever heeft niet voldaan aan de zijn zorgplicht, dan is de werkgever aansprakelijk. Maar het is geen risicoaansprakelijkheid. De werkgever is dus alleen aansprakelijk als hij/zij tekort schiet in de zorgplicht. 

Als er een ongeluk gebeurt, wordt er gekeken of de werkgever het gevaar behoorde te kennen en dus het ongeluk had kunnen voorkomen. 

Zorgplicht uit de Wet op de Identificatieplicht

Dit is een van de verplichtingen uit de Wet op de Identificatieplicht. Het houdt in dat een werkgever zijn werknemers er op moet wijzen altijd een origineel identiteitsbewijs bij zich te dragen op de werkplek. Een paspoort, ID-kaart of een Nederlands rijbewijs is in dit geval een geldig identiteitsbewijs. De andere twee verplichtingen uit deze wet zijn de verificatieplicht en de bewaarplicht. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

ID bewijzen – identiteitsbewijzen

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>