Hoe kunnen we helpen?

Concurrentiebeding

Betekenis van Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding is een bepaling die opgenomen kan worden in een arbeidsovereenkomst. Het verbiedt de werknemer om na het einde van zijn arbeidsovereenkomst te concurreren met de werkgever door bijvoorbeeld dezelfde werkzaamheden uit te oefenen bij een ander bedrijf of als ondernemer. 

Op het overtreden van deze bepaling kan een boete staan. In een tijdelijke arbeidsovereenkomst kan geen concurrentiebeding worden opgenomen, mits er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Een voorbeeld van een zwaarwegend belang kan zijn: een medewerker van Coca Cola die binnen zijn functie specifieke kennis heeft opgedaan over het geheime productieproces van Coca Cola en overstapt naar Pepsi Cola. Een concurrentiebeding mag wel worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidsovereenkomst | Relatiebeding | Uitzendbeding

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>