Hoe kunnen we helpen?

Uitzendbeding

Betekenis uitzendbeding

Het uitzendbeding is een bepaling die opgenomen kan worden in een uitzendovereenkomst. Als het uitzendbeding opgenomen is in de overeenkomst betekent dat het volgende voor flexwerknemer en flexonderneming:

  • Als de opdracht door de inlener wordt beëindigd, dan eindigt ook de uitzendovereenkomst
  • De flexwerknemer mag te allen tijde opzeggen (1 dag opzegtermijn)

Het uitzendbeding mag alleen toegepast worden in de eerste 52 gewerkte weken, ofwel Fase A (ABU) Fase 1, 2 (NBBU).

In de uitzend-cao staat nu nog een bepaling dat de uitzendovereenkomst eindigt bij ziekte van de flexwerknemer. Op 17 maart 2023 heeft de Hoge Raad echter een uitspraak gedaan, dat de inlener de opdracht actief moet beëindigen als de flexwerknemer ziek wordt tijdens de periode van de ter beschikkingstelling. Deze beëindiging moet schriftelijk worden vastgelegd, bijvoorbeeld per mail. Dit is de nieuwe regel die geldt per 17 maart 2023.

Per 1 juli 2023 zal de gewijzigde Cao voor uitzendkrachten van kracht worden. Hierin is opgenomen dat zieke flexwerknemers loon doorbetaald krijgen tot de einddatum van hun uitzendovereenkomst.

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie?

Wil je graag meer informatie over dit onderwerp? Volg dan de basisopleiding uitzendprofessional.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. Artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.