Hoe kunnen we helpen?

Uitzendbeding

Betekenis uitzendbeding

Het uitzendbeding is een bepaling die opgenomen kan worden in een uitzendovereenkomst. Als het uitzendbeding opgenomen is in de overeenkomst betekent dat het volgende voor flexwerknemer en flexonderneming:

  • Als de opdracht door de inlener wordt beëindigd, dan eindigt ook de uitzendovereenkomst
  • De flexonderneming moet wel rekening houden met de termijn van kennisgeving: Uitzendkrachten die langer dan 26 weken bij 1 opdrachtgever hebben gewerkt, moeten ten minste 10 kalenderdagen van tevoren op de hoogte moeten worden gebracht van de beëindiging
  • De flexwerknemer mag te allen tijde opzeggen (1 dag opzegtermijn)

Het uitzendbeding mag alleen toegepast worden in de eerste 52 gewerkte weken, ofwel Fase A (ABU) Fase 1, 2 (NBBU).

 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>