Hoe kunnen we helpen?

Relatiebeding

Betekenis van Relatiebeding

Het relatiebeding is een bepaling die opgenomen kan worden in een arbeidsovereenkomst. Volgens deze bepaling mag de werknemer na beëindiging van de arbeidsovereenkomst geen (commerciële) contacten onderhouden met relaties van de werkgever. 

Het relatiebeding wordt gezien als een bijzondere vorm van een concurrentiebeding en mag net als het concurrentiebeding niet worden opgenomen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder dat er sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen.

De werkgever mag alleen een relatiebeding afspreken met werknemers van 18 jaar of ouder met een vast contract, en het relatiebeding moet schriftelijk in het contract staan. Heb je een tijdelijk contract, dan mag je werkgever alleen maar een relatiebeding met je afspreken als hij goed uitlegt waarom het relatiebeding van belang is, en hij dit schriftelijk in het contract vastlegt.

Bij ontslag krijg je mogelijk te maken met de afspraken uit het relatiebeding. Je mag geen relaties van je werkgever benaderen en niet voor deze relaties gaan werken. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk verder in ons kenniscentrum of hier nog meer tussen staat

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Arbeidsovereenkomst | Concurrentiebeding | Uitzendbeding

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>