Hoe kunnen we helpen?

BeZaVa wet (Wet Beperking Ziekte- en Aarbeidsongeschiktheid Vangnetters)

Betekenis van Wet Beperking Ziekte- en Arbeidsongeschiktheid Vangnetters

Het doel van deze wet is om flexwerknemers en mensen met een tijdelijk dienstverband die ziek zijn (ook wel vangnetters genoemd), weer sneller terug aan het werk te krijgen.

De wet zou het aantal door ziekte en arbeidsongeschiktheid veroorzaakte uitkeringen moeten terugdringen. Door financiële prikkels te bieden, tracht de overheid te voorkomen dat werknemers die uit dienst gaan instromen in de WIA of Ziektewet.

Dit doet deze wet door o.a. door:

  • Werkgevers een hogere premie te laten betalen als het aantal mensen met een tijdelijk dienstverband in de Ziektewet of WIA stijgt.
  • Het UWV na één jaar ziekte te laten beoordelen of iemand die zijn eigen werk niet meer kan doen, wel ander werk kan verrichten.

De BeZaVa wet wordt ook wel Modernisering Ziektewet genoemd en is ingevoerd op 1 januari 2013. In 2017 is de wet verder aangescherpt. 

Nog niet genoeg geleerd?

Nog niet genoeg geleerd?

Kijk in ons opleidings- trainingsaanbod, en blijf je ontwikkelen.

Meer informatie

Verwante termen en synoniemen:

Vangnetregeling Ziektewet | UWV | WIA | ZW 

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op de pagina’s van het kenniscentrum (begrippen). Door deze pagina’s te raadplegen stem je in met deze disclaimer. Deze website is een uitgave van artra. Wij stellen gegevens op deze pagina’s alleen beschikbaar met als doel het verstrekken van informatie. Ondanks de zorg waarmee de inhoud van deze pagina’s is samengesteld, is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Daarom kunnen geen rechten worden ontleend aan de informatie op deze pagina’s. artra aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid voor enige schade, van welke aard ook, welke het directe of indirecte gevolg is van handelingen en/of beslissingen die geheel of gedeeltelijk zijn gebaseerd op de informatie die op deze pagina’s (begrippen) is samengebracht. Onder informatie zoals bedoeld in deze disclaimer dient ook te worden verstaan informatie verkregen via op deze pagina’s opgenomen hyperlinks naar andere websites.

>